05:20
3A Girls 5K Finals - finish
Oct 24, 2022
00:43
3A Girls 5K Finals - start
Oct 24, 2022
03:35
Varsity Girls 5K
Oct 14, 2022
00:33
Varsity Girls 5K Finals - start
Oct 14, 2022
03:52
Varsity Girls 5K Finals - finish
Oct 14, 2022
00:08
Varsity Mixed 5K Finals - wave 1
Sep 30, 2022
04:37
Varsity Girls 5K Finals - halfway
Sep 23, 2022
00:42
Varsity Girls 5K Finals
Sep 23, 2022
07:39
3A Girls 5K - Finish
Oct 27, 2021
01:01
Girls 3A 5K - Start
Oct 25, 2021
06:24
Varsity Girls 5K - Finish
Oct 18, 2021
00:51
Varsity Girls 5K - Start
Oct 18, 2021
00:23
Varsity Girls 5K - start
Oct 11, 2021
01:22
Varsity Girls 5K - halfway
Oct 11, 2021
05:40
Girls 5K - 200m from Finish
Oct 01, 2021
00:25
Girls 5K - Start
Oct 01, 2021
04:58
Girls 5K - Finish
Sep 14, 2021
04:58
Girls 5K Finish
Sep 13, 2021
00:48
Girls 5K start
Sep 13, 2021
00:06
Girls Pole Vault
Apr 05, 2021
00:05
Girls Pole Vault
Apr 05, 2021
00:06
Girls Pole Vault
Apr 05, 2021
00:08
Girls Pole Vault Finals
Apr 05, 2021
00:07
Girls Pole Vault
Apr 05, 2021
01:42
Lead Pack Girls with 400 to go
Oct 21, 2019
00:34
Start Girls
Oct 21, 2019
00:30
Second pack Girls with 400 to go
Oct 21, 2019
02:35
Girls at the Mile Split
Oct 21, 2019